Międzynarodowe Centrum Budownictwa Sp. z o.o. • ul. Grójecka 128 paw. 51, 02-383 Warszawa • tel. +48 (22) 668 84 50, +48 (22) 668 84 55, +48 (22) 668 84 60

Kraty na obrazy

Kraty na obrazy

Kraty na obrazy służą, jak sama nazwa wskazuje, do wieszania obrazów w regałach.

Mogą być stosowane w regałach jednostronnych oraz dwustronnych o dowolnej dostępnej w naszej ofercie głębokości. Pozostałe rozmiary krat ograniczają jedynie maksymalne wymiary regałów, w których mają być zamontowane.