Międzynarodowe Centrum Budownictwa Sp. z o.o. • ul. Grójecka 128 paw. 51, 02-383 Warszawa • tel. +48 (22) 668 84 50, +48 (22) 668 84 55, +48 (22) 668 84 60

Nasza działalność jest neutralna dla klimatu

Nasza działalność jest neutralna dla klimatu

Mając ambicję osiągnięcia statusu Net Zero do 2045 r., osiągnęliśmy wielki kamień milowy, którym jest przewodzenie w branży systemów pamięci masowej oszczędzających miejsce i stanie się neutralnym dla klimatu dla naszych własnych operacji od czerwca 2021!

Przez „własne działania” rozumiemy emisje w zakresie 1 i 2 pkt., zgodnie z protokołem dotyczącym gazów cieplarnianych. Eliminujemy te emisje poprzez, od 1 czerwca, wyłącznie pozyskiwanie lokalnej zielonej energii elektrycznej z lokalnych instalacji słonecznych i wiatrowych oraz zielonego gazu z lokalnych instalacji fermentacyjnych.

Ponadto będziemy kontynuować dalsze programy redukcji energii oraz stale monitorować i zarządzać naszym zużyciem energii, aby mieć pewność, że każdego roku zużywamy coraz mniej.