Międzynarodowe Centrum Budownictwa Sp. z o.o. • ul. Grójecka 128 paw. 51, 02-383 Warszawa • tel. +48 (22) 668 84 50 • e-mail: mcb@mcb.pl

Nasza działalność jest neutralna dla klimatu

Nasza działalność jest neutralna dla klimatu

Mając ambicję osiągnięcia statusu Net Zero do 2045 r., osiągnęliśmy wielki kamień milowy, którym jest przewodzenie w branży systemów pamięci masowej oszczędzających miejsce i stanie się neutralnym dla klimatu dla naszych własnych operacji od czerwca 2021!

Przez „własne działania” rozumiemy emisje w zakresie 1 i 2 pkt., zgodnie z protokołem dotyczącym gazów cieplarnianych. Eliminujemy te emisje poprzez, od 1 czerwca, wyłącznie pozyskiwanie lokalnej zielonej energii elektrycznej z lokalnych instalacji słonecznych i wiatrowych oraz zielonego gazu z lokalnych instalacji fermentacyjnych.

Ponadto będziemy kontynuować dalsze programy redukcji energii oraz stale monitorować i zarządzać naszym zużyciem energii, aby mieć pewność, że każdego roku zużywamy coraz mniej.