Międzynarodowe Centrum Budownictwa Sp. z o.o. • Улица Груецкая 128/51, 02-383 Варшава, Польша • Телефон: +48 (22) 668 84 50 • Электронная почта: mcb@mcb.pl

Лабораторная мебель

Лабораторная мебель

Nasze meble laboratoryjne powstają w ścisłej współpracy z klientem, to dzięki informacjom uzyskanym od Państwa jesteśmy gotowi przedstawić możliwości oraz zaproponować odpowiednie rozwiązanie i zagospodarowanie przestrzeni.

Dlatego właśnie w szczególny sposób kładziemy nacisk na sprawny przepływ informacji.

Dzięki poznaniu Państwa wymaganiom, nasi pracownicy przygotują koncepcyjne rozwiązania, które będzie można łatwo modernizować i dobierać odpowiednie wymagane materiałowe.

Otrzymując plan pomieszczenia możemy zaplanować odpowiednie rozwiązania, np. stoły robocze przyścienne lub wyspowe, z panelem elektrycznym i panelem medialnym, nadstawki z szafka podblatową mobilną lub stacjonarną.