Międzynarodowe Centrum Budownictwa Sp. z o.o. • ul. Grójecka 128 paw. 51, 02-383 Warszawa • tel. +48 (22) 668 84 50 • e-mail: mcb@mcb.pl

Podłoga aluminiowa

Podłoga aluminiowa

Podłoga aluminiowa jest idealnym rozwiązaniem w projektach renowacyjnych, szczególnie odpowiednia dla pomieszczeń zawilgoconych, pomieszczeń czystych lub wymagających wysokiej wilgotności powietrza. Podłoga jest łatwa do przeniesienia, usunięcia i nie jest połączona na stałe z podłożem. Mały ciężar własny podłogi powoduje, że może być ona stosowana w budynkach o małym dopuszczalnym obciążeniu podłogi.