Międzynarodowe Centrum Budownictwa Sp. z o.o. • ul. Grójecka 128 paw. 51, 02-383 Warszawa • tel. +48 (22) 668 84 50 • e-mail: mcb@mcb.pl

Rama L'Obique

Rama L'Obique

Rama L'Obique pozwala na składowanie akt w teczkach, wyposażonych w dwa, okrągłe zaczepy