Międzynarodowe Centrum Budownictwa Sp. z o.o. • ul. Grójecka 128 paw. 51, 02-383 Warszawa • tel. +48 (22) 668 84 50 • e-mail: mcb@mcb.pl

Regały magazynowe Movo

Movo

Movo umożliwiają redukcję kosztów związanych z budową nowego budynku oraz lepsze wykorzystanie istniejącej przestrzeni magazynowej. Z systemem regałów ruchomych Movo problem niewystarczającej pojemności magazynu jest rozwiązany w bardzo ekonomiczny i praktyczny sposób.

Regały Movo charakteryzują się:

  • oszczędnością powierzchni magazynowej
  • redukcją kosztów energii (ogrzewanie, schładzanie, oświetlenie itp.)
  • wysoką pojemnością składowania, nawet przy ciężkich towarach
  • możliwością połączenia z innymi systemami logistycznymi

Zastosowanie

  • przechowywanie towarów na paletach
  • redukcja kosztów energii (ogrzewanie, schładzanie, oświetlenie itp.)
  • wysoka pojemność składowania, nawet przy ciężkich towarach
  • możliwość połączenia z innymi systemami logistycznymi