Międzynarodowe Centrum Budownictwa Sp. z o.o. • ul. Grójecka 128 paw. 51, 02-383 Warszawa • tel. +48 (22) 668 84 50 • e-mail: mcb@mcb.pl

Krok w przyszłość

Krok w przyszłość

Technologia automatycznego magazynowania sięga wyżej

Regały przesuwne ewoluowały przez lata, zmieniając swoje element konstrukcyjne oraz napęd. Początkowo były przemieszczane za pomocą specjalnego uchwytu lub korby wykorzystując do przemieszczania  siłę ludzkich mięśni. Obecnie Międzynarodowe Centrum Budownictwa Sp. z o.o. rekomenduje regały jezdne z napędem elektrycznym i sterowaniem mikroprocesorowym.

Z napędem elektrycznym

Regały jezdne MCB Sp. z o.o. poruszają się po szynach zatopionych w posadzce lub układanych nawierzchniowo z podłogą własną wypełniającą przestrzeń międzyregałową. Powyżej szyn znajduje się podwozie, wyposażone w koła jezdne oraz jednofazowy silnik elektryczny prądu stałego 24 V (tzw. bezpieczne) z odpowiednio dobraną przekładnią. Moc silnika elektrycznego to 50 W. Wielostopniowa przekładnia, umieszczona za silnikiem, zapewnia długą żywotność oraz wysoką sprawność. Wysoka jakość i trwała konstrukcja dopasowana jest do przenoszenia dużych obciążeń, do 15 ton na jeden rząd regałów jezdnych. W podstawie jezdnej znajdują się zaawansowane systemy bezpieczeństwa m. in. fotokomórki (w momencie przecięcia wiązki laserowe następuje zatrzymanie regałów), czujnik odległości (odpowiedzialny za utrzymanie zadanej odległości między regałami) oraz MCMS – system kontroli obciążenia układu jezdnego (pozwala reagować na przeciążenia silnika napędzającego regał w przypadku napotkania przeszkody w trakcie jazdy i jest jednym  z elementów biernego systemu bezpieczeństwa). Regały niezależnie od przenoszonego obciążenia rozpoczynają i kończą ruch ze stałym przyśpieszeniem, a przestrzeń roboczą pokonują ze stałą prędkością niezależnie od obciążenia.  Na podstawach jezdnych zbudowane są regały półkowe o różnorodnej konstrukcji dopasowanej do wymagań użytkowników. Regały mogą posiadać pełne lub ażurowe ściany typu Sysco lub Compact  wykonane ze stali lakierowanej proszkowo. Dla szczególnie obciążonych regałów proponujemy ściany wykonane w technologii ażurowej typu HI280 – elementy regałów wykonane  z blachy stalowej, ocynkowanej. Regały mogą być wyposażone w: półki, szuflady, podziałki na półki, listwy podtrzymujące zawartość, ramy wysuwane, belki podporowe itp. Na ścianie frontowej regału umieszczony jest panel sterowania z dotykowym ekranem Dynamic II.

Sterowanie mikroprocesorowe Dynamic II

DYNAMIC II to nowoczesny system operacyjny, który steruje i kontroluje ruch regałów poruszających się ze stałą prędkością niezależnie od ich obciążenia. Dzięki zastosowaniu funkcji „łagodnego startu i zatrzymania”,  eliminowane są drgania i  wpływ bezwładności na magazynowane przedmioty, które pozostają na swoim miejscu w ich trakcie. Pulpit operacyjny może być kontrolowany i sterowany poprzez sterowanie ręczne z ekranu dotykowego lub zdalnie ze smartfona lub tableta. Zdalne sterowanie odbywa się za pomocą sygnału Wi-Fi generowanego przez pulpit. Nie jest wymagane połączenie z internetem czy  posiadanie karty SIM.

Lokalna sieć Wi-Fi generowana przez Dynamic II umożliwia współpracę systemu sterowania z innymi inteligentnymi systemami magazynu takimi jak systemy przeciwpożarowe, oświetlenia, wentylacji i klimatyzacji. Ponadto funkcje mobilne systemu Dynamic II umożliwiają zdalną diagnostykę i kontrolę poprawności działania, w tym umożliwiające przesyłanie informacji o wystąpieniu błędów w działaniu systemu. Obsługa jest prosta i w pełni bezpieczna dla użytkownika. System obsługuje język: polskim, angielskim, holenderskim, niemieckim, duńskim, włoskim i francuskim. Panel sterujący umożliwia również kontrolę dostępu do poszczególnych regałów. Korzystanie z urządzenia  może być ograniczone za pomocą elektronicznego kodu typu PIN lub karty magnetycznej RFID. Rożny kod PIN i różna karta RFID może być przydzielona oddzielnie dla każdego rzędu regałów lub dla dowolnej ich ilości. Funkcje mobilne umożliwiają kontrolę, kto i kiedy obsługuje, korzysta z danego regału.

Automatyczny system bezpieczeństwa

System sterowania wyposażony jest  w unikalny „Automatyczny System Bezpieczeństwa”. Funkcja ta w pełni zabezpiecza pracownika obsługi, składowane materiały oraz same regały przed uszkodzeniem w przypadku jeśli w przestrzeni między regałowej w trakcie ruchu regałów znajdzie się jakaś osoba  lub składowane przedmioty. Gdy inicjujemy proces ruchu regałów system automatycznie kontroluje przestrzeń między regałową za pomocą programu rozpoznawania obrazu. Gdy chcemy zamknąć przejście, system porównuje stan rzeczywisty z obrazem zarejestrowanym bezpośrednio po rozsunięciu regałów. Jeśli w przestrzeni między regałowej zostaną wykryte osoby, przedmioty lub elementy wystające poza obrys regałów, przejście nie zostanie zamknięte.

Regały jezdne wielopoziomowe

Rozwinięciem systemu regałów przesuwnych Compactus  z napędem elektrycznym i sterowaniem Dynamic II przeznaczonych do wysokich pomieszczeń jest system regałów wielopoziomowych Double Decker. To regały jezdne wielopoziomowe , a zarazem idealne rozwiązanie konstrukcyjne oraz technologiczne, w wysokich pomieszczeniach powyżej 4,5 m . Double Decker  zapewnia czterokrotne zwiększenie pojemności przechowywania w porównaniu z regałami stacjonarnymi, przy jednocześnie niezwykle prostej i bezpiecznej obsłudze. Regały przesuwne Double Decker   to dwupoziomowey system regałów z własną antresolą, opartą na ścianach bocznych dolnego poziomu regałów jezdnych. Rozwiązanie to pozwala efektywniej wykorzystać wysokie pomieszczenia, a własna antresola umożliwia obsługę wysokich regałów bez użycia dodatkowych drabin czy, wózków, specjalistycznych srodków transportu itp. Antresola może być wykonana jako podłoga pełna lub krata typu Vema. W konstrukcji Double Decker stosuje i wykorzystuje się wszystkie elementy i korzyści regałów jezdnych ze sterowaniem Dynamic II.Dodatkowo wielopoziomowe regały jezdne pozwalają zrezygnować z konieczności dzielenia wysokich pomieszczeń stropami na mniejsze kubatury. Rozwiązanie to nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Eliminuje koszt budowy stropu oraz zmniejsza koszty instalacji wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania, systemy przeciwpożarowego oraz oświetlenia. Konstrukcja budynku jednokondygnacyjnego, w stosunku do wielokondygnacyjnego, wymaga istotnie mniejszego nakładu finansowego, a prace budowlane i instalacyjne trwają krócej. W przypadku obiektów wielokondygnacyjnych zachodzi konieczność powielania na każdym z poziomów instalacji, co pociąga za sobą zwielokrotniony koszt zarówno budowy, jak i eksploatacji. Powierzchnia antresoli nie jest liczona przy wyznaczeniu podstawy co rocznego podatku od nieruchomości w przeciwieństwie do powierzchni oddzielnych kondygnacji. Regały przesuwne Double Decker z napędem elektrycznym mają zaimplementowany system sterowania mikroprocesorowego Dynamic II. W jednym systemie  regałów oferowanych przez Międzynarodowe Centrum Budownictwa Sp. z o.o. można połączyć wiele funkcji i stworzyć scentralizowaną jednostkę magazynową dopasowaną do indywidualnych potrzeb. Stosując system Double Decker wkraczamy w przyszłość.