Międzynarodowe Centrum Budownictwa Sp. z o.o. • ul. Grójecka 128 paw. 51, 02-383 Warszawa • tel. +48 (22) 668 84 50 • e-mail: mcb@mcb.pl

Ochrona dziedzictwa kulturowego na Ukrainie

Ochrona dziedzictwa kulturowego na Ukrainie

Stan wyjątkowy na Ukrainie wymaga od nas solidarności i wsparcia.

W ramach pomocy przy ewakuacji zbiorów, z terenów zagrożonych wojną, zrealizowaliśmy dostawę regałów jezdnych oraz stacjonarnych do magazynów na terenie naszego wschodniego sąsiada do:

  • Muzeum Narodowe we Lwowie imienia Andrzeja Szeptyckiego
  • Muzeum Pamięci Reżimów Totalitarnych
  • Lwowska Narodowa Naukowa Biblioteka Ukrainy im. Wasyla Stefanyka

Ma to na celu ochronę zabytków oraz dziedzictwa kulturowego na Ukrainie.