Międzynarodowe Centrum Budownictwa Sp. z o.o. • ul. Grójecka 128 paw. 51, 02-383 Warszawa • tel. +48 (22) 668 84 50 • e-mail: mcb@mcb.pl

Wspieramy cele zrównoważonego rozwoju

Wspieramy cele zrównoważonego rozwoju

Mając ambicję osiągnięcia statusu Net Zero do 2045 r., osiągnęliśmy wielki kamień milowy, którym jest przewodzenie w branży systemów regałów przesuwnych oraz stacjonarnych oszczędzających miejsce i stanie się neutralnym dla klimatu dla naszych działań produkcyjnych i procesowych.

Przez „własne działania” rozumiemy emisje w zakresie 1 i 2 pkt., zgodnie z protokołem dotyczącym gazów cieplarnianych. Eliminujemy te emisje poprzez wyłącznie pozyskiwanie zielonej energii elektrycznej z lokalnych instalacji słonecznych i wiatrowych oraz zielonego gazu z instalacji fermentacyjnych.

Ponadto będziemy kontynuować dalsze programy redukcji energii oraz stale monitorować i zarządzać naszym zużyciem energii, aby mieć pewność, że każdego roku zużywamy coraz mniej.

Artykuły powiązane