Międzynarodowe Centrum Budownictwa Sp. z o.o. • ul. Grójecka 128 paw. 51, 02-383 Warszawa • tel. +48 (22) 668 84 50 • e-mail: mcb@mcb.pl

Nowe rozwiązania dla magazynów

Nowe rozwiązania dla magazynów

Poszerzamy naszą ofertę o nowe rozwiązanie dla magazynów, które łączą w sobie design i funkcjonalność systemów z napędem elektrycznym oraz wysoko wytrzymałych regałów magazynowych.

Regały przesuwne z napędem elektrycznym to dynamiczne rozwiązanie, zapewniające podwojenie ładowności magazynu w ramach istniejącej powierzchni w porównaniu do standardowych regałów paletowych.

Połączenie podwozi regałów elektrycznych oraz boków i belek/półek regałów paletowych pozwala na składowanie palet optymalizując koszt oraz powierzchnię magazynową.

Parametry techniczne regałów:

Wysokość [mm] Długość [mm] Głębokość [mm] Ładowność
Od 1750 do 4500
ze skokiem co 250
1000 400 Do 1500 kg/poziom
1250 500 Do 4500 kg/półkę przy równomiernym rozłożeniu i w zależności od konfiguracji
  1500 600
  1800 700
  2000 800
  2250 900  
  2500 1000  
  2700 1100  
  3000 1200  

Ponadto, system ten oferuje wszystkie udogodnienia i funkcje zaimplementowane w systemie sterowania Dynamic II.

Dzięki wielu możliwościom pracy, komunikatom bezpieczeństwa i aktualizacjom łatwo dostępnym za pośrednictwem aplikacji mobilnych Dynamic II , systemy te są przyszłością regałów elektrycznych sterowanych mikroprocesorowo.

Kontroluj swój system przechowywania, obracając uchwyt lub dotykając ekranu dotykowego.

✔ Inteligentny interfejs użytkownika
✔ Wbudowany czytnik RF-ID
✔ Wbudowany czujnik zbliżeniowy

Skonfiguruj funkcje i ustawienia systemowe za pomocą aplikacji Dynamic II.

✔ Użytkownicy i grupy
✔ Kontrola dostępu
✔ Nazewnictwo korytarzy
✔ Oświetlenie LED

Dbaj o bezpieczeństwo użytkowników i bezpieczeństwo przechowywania.

✔ Czujnik przeciążeniowy (MCMS)
✔ Przycisk zatrzymania - bezpieczeństwa
✔ Fotokomórki
✔ Bezpieczeństwo pasywne
✔ Ochrona przed włamaniem
✔ Kamery bezpieczeństwa